Σκέρ Μπουρέκ

(Αμυγδαλωτό με Ροδόσταγμα)
320 γρ. -- 6 τμχ. / κιβ.
10ο χλμ. Ιωαννίνων - Κόνιτσας
Ελεούσα 45500
Ιωάννινα